T-Hotbox Mech

T-Hotbox Mech

T-Hotbox Mech είναι εργαλείο θέρμανσης απλό και εύκολο στην χρήση για κάθε μηχανικό

 

 

 

 

 

 

 

 

Το T-Hotbox Mech είναι ένα απλό στη χρήση εργαλείο θέρμανσης για κάθε μηχανικό. Με το αποδεδειγμένο μπλοκ C τα περισσότερα παξιμάδια και τα μπουλόνια μπορούν να θερμανθούν χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε κεφαλές εργαλείου. Είναι ένα εργαλείο μεγάλης διάρκειας χωρίς καθόλου μειονεκτήματα. Ο μικρός σχεδιασμός του το καθιστά εύκολο στη χρήση σε οποιαδήποτε στενή τοποθεσία. Το κόκκινο κουμπί ενεργοποίησης στο εργαλείο με τη δόνηση κατά τη χρήση δίνει στον χρήστη μια ενημέρωση ότι το εργαλείο είναι ενεργοποιημένο. Το επίπεδο ισχύος μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα στη μονάδα από 20% έως 100%. Η μονάδα διαθέτει καλώδιο μήκους 5 μέτρων και θήκη για τη διευκόλυνση της μεταφοράς.

Εφαρμογή