Αλουμίνιο

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Χρησιμοποιώντας εξοπλισμό και τεχνικές επισκευής εγκεκριμένες και προτεινόμενες από τις BMW, MINI και Rolls Royce, αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στις δεξιότητες και την προσέγγιση που απαιτείται για τη συνεπή παραγωγή επισκευών εξωτερικών πάνελ υψηλής ποιότητας.

 

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η Αύξηση των δεξιοτήτων των τεχνικών για την επιδιόρθωση ζημιών μεσαίου μεγέθους στα εξωτερικά πάνελ αλουμινίου, εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνικές επισκευής που υποστηρίζουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας επισκευής.

Διάρκεια: 1 ημέρα

* Επισκευή Μεσαίας Ζημιάς Πάνελ – Το Επίπεδο 1 αποτελεί προϋπόθεση για αυτήν την κατηγορία Επισκευής Πάνελ Αλουμινίου

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ενότητα 1 – Φιλοσοφία επισκευής εξωτερικού πάνελ

Ενότητα 2 – Βασικά στοιχεία αλουμινίου

Ενότητα 3 – Προστατευτικά μέτρα

Ενότητα 4 – Γενική επισκευή αλουμινίου

Ενότητα 5 – Διαδικασία ανόπτησης

Ενότητα 6 – Ανάλυση ζημιών

Ενότητα 7 – Προετοιμασία & αφαίρεση χρωμάτων

Ενότητα 8 – Επισκευή βαθουλωμάτων με Alu T-Hotbox

Ενότητα 9 – Κατέβασμα

Ενότητα 10 – Σύστημα κόλλας

Ενότητα 11 – Λεβιέδες

Ενότητα 12 – Σφυρί & Κόντρα

Ενότητα 13 – Συγκόλληση στηριγμάτων