Εκτιμητές Δεξιότητες – Επίπεδο 2

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η Αξιοποίηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να δημιουργήσετε μια ακριβή εκτίμηση για όλους τους τύπους ζημιών και να εξηγήσετε τα περιεχόμενα στον πελάτη – συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να:

  • Ικανότητα να παρέχετε γρήγορα και με ακρίβεια εκτιμήσεις για ζημιές που απαιτούν αντικατάσταση συγκολλημένων εξωτερικών πάνελ.
  • Ικανότητα να παρέχετε με ακρίβεια εκτιμήσεις για ζημιές που επηρεάζουν τα εσωτερικά μέρη και το πλαίσιο.

Διάρκεια: 1 ημέρα

* H παρακολούθηση του σεμιναρίου  Εκτιμητές Δεξιότητες -Επίπεδο 1 είναι προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση αυτού του σεμιναρίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ενότητα 1 – Δομή οχήματος

Ενότητα 2 – Προηγμένη ανάλυση ζημιών

Ενότητα 3 – Μέθοδοι επισκευής (εσωτερικά πάνελ και ανταλλακτικά)

Ενότητα 4 – Προηγμένος προγραμματισμός επισκευής

Ενότητα 5 – Υπολογισμός τιμής