Εκτιμητές Δεξιότητες – Επίπεδο 1

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Για άτομα με εμπειρία εκτίμησης, αυτό το μάθημα βασίζεται στις δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας ακριβούς εκτίμησης και την εξήγηση του περιεχομένου στον πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να:

Παρέχετε γρήγορα και με ακρίβεια εκτιμήσεις για ζημίες που αφορούν κυρίως εξωτερικά πάνελ και εξωτερικά μέρη (εξαιρουμένης της αντικατάστασης συγκολλημένων εξωτερικών πάνελ).

Εκτελέσετε με ακρίβεια εργασίες εκτίμησης που σχετίζονται με τη ζημιά των εξωτερικών πλαισίων και των εξωτερικών μερών.

Διάρκεια: 1 ημέρα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ενότητα 1 – Ο ρόλος μιας διαδικασίας εκτίμησης και εκτίμησης

Ενότητα 2 – Δομή οχήματος

Ενότητα 3 – Ανάλυση ζημιών

Ενότητα 4 – Μέθοδοι επισκευής (εξωτερικά πάνελ και ανταλλακτικά)

Ενότητα 5 – Σχεδιασμός επισκευών