Εκτιμητές – Επίπεδα 2 & 3

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Αναπτύξτε τις δεξιότητες που απαιτούνται για να δημιουργήσετε μια ακριβή εκτίμηση για όλους τους τύπους ζημιών και να εξηγήσετε τα περιεχόμενα στον πελάτη – συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας:

Παρέχετε γρήγορα και με ακρίβεια εκτιμήσεις για ζημιές που απαιτούν αντικατάσταση συγκολλημένων εξωτερικών πάνελ.

Παρέχετε με ακρίβεια εκτιμήσεις για ζημιές που επηρεάζουν τα εσωτερικά μέρη και το πλαίσιο.

Διάρκεια: 4 μέρες

*Το σεμινάριο Estimator – Level 1 είναι απραιτητη προυπόθεση για την συμμετοχή στο Estimator – Levels 2 & 3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ενότητα 1 – Ο ρόλος μιας διαδικασίας εκτίμησης και εκτίμησης

Ενότητα 2 – Δομή οχήματος (Τύποι πλαισίων και κατασκευή οχημάτων)

Ενότητα 3 – Ανάλυση ζημιών (Βασικές αρχές δύναμης, μέτρηση)

Ενότητα 4 – Μέθοδοι επισκευής (Αντικατάσταση δομικού πίνακα)

Ενότητα 5 – Μέθοδοι επισκευής (εσωτερικά μέρη και πλαίσιο)

Ενότητα 6 – Σχεδιασμός επισκευών