Μικρές Ζημιές – Επίπεδο 1 & 2

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Με βάση τις δεξιότητες που διδάσκονται στο επίπεδο 1, το επίπεδο 2 εισάγει προηγμένες τεχνικές επιδιόρθωσης μικρών ζημιών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης λεβιέδων.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η Ανάπτυξη προηγμένων δεξιότήτων για την επιδιόρθωση ζημιών μικρού μεγέθους σε εξωτερικά πάνελ χάλυβα και αλουμινίου, εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνικές επισκευής που υποστηρίζουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας επισκευής.

Διάρκεια: 2 ημέρες

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ενότητα 1 – Εισαγωγή στην επισκευή μικρών ζημιών

Ενότητα 2 – Αναγνώριση βαθουλωμάτων

Ενότητα 3 – Φωτισμός

Ενότητα 4 – Επισκευή βαθουλώματος με το Hotbox

Ενότητα 5 – Κατέβασμα

Ενότητα 6 – Σύστημα κόλλας

Ενότητα 7 – Δυναμικές εργαλείου

Ενότητα 8 – Βήματα για τη διόρθωση ενός βαθουλώματος

Ενότητα 9 – Εξωτερικοί παράγοντες

Ενότητα 10 – Επισκευή μεγαλύτερων βαθουλωμάτων

Ενότητα 11 – Συνεχής ανάπτυξη δεξιοτήτων

Ενότητα 12 – Δυναμική εργασίας οχημάτων

Ενότητα 13 – Φινίρισμα

Ενότητα 14 – Υπολογισμός χρόνου επισκευής βαθουλωμάτων