Alu Slimliner

ALU SLIMLINER

Το Alu Slimliner είναι μια μικρότερη έκδοση του Alu Flatliner. Προσφέρει μια οικονομική λύση για να μπορέσετε να επιδιορθώσετε ζημιές σε πάνελ αλουμινίου. Αποτελείται από το διάλυμα κόλλας καθώς και από το διάλυμα στηρίγματος. Εδώ έχουμε και πάλι δύο εκδόσεις των Α και Β. Η κύρια διαφορά είναι ότι στην έκδοση Β δεν περιλαμβάνεται η γέφυρα.