Μικρές Ζημιες – Επίπεδο 1

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Χρήση T-Hotbox, τράβηγμα με κόλλα, κατέβασμα, αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στις τεχνικές «λιγότερο βάψιμο» και «προώθηση προς βαφή» για γρήγορη και αποτελεσματική αποκατάσταση μικρών ζημιών.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η Αύξηση των ικανοτήτων  των τεχνικών για την επιδιόρθωση ζημιών μικρού μεγέθους στα εξωτερικά πάνελ χάλυβα και αλουμινίου, εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνικές επισκευής που υποστηρίζουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας επισκευής.

Διάρκεια: 1 ημέρα

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ενότητα 1 – Εισαγωγή στην επισκευή μικρών ζημιών

Ενότητα 2 – Αναγνώριση Βαθουλωμάτων

Ενότητα 3 – Φωτισμός

Ενότητα 4 – Επισκευή Βαθουλώματος με Hotbox

Ενότητα 5 – Κατέβασμα

Ενότητα 6 – Σύστημα κόλλας

Ενότητα 7 – Υπολογισμός χρόνου επισκευής βαθουλωμάτων