Μεσαία Ζημιά – Επίπεδο 1

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Χρησιμοποιώντας εξοπλισμό και τεχνικές επισκευής εγκεκριμένες και προτεινόμενες από τις BMW, MINI και Rolls Royce, αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στις δεξιότητες και την προσέγγιση που απαιτείται για τη συνεπή παραγωγή επισκευών εξωτερικών πάνελ υψηλής ποιότητας

 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Αυξήστε τις δεξιότητες των τεχνικών για την επιδιόρθωση ζημιών μεσαίου μεγέθους σε εξωτερικά πάνελ από χάλυβα, εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνικές επισκευής που υποστηρίζουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας επισκευής.

 

Διάρκεια: 1 ημέρα

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ενότητα 1 – Φιλοσοφία επισκευής εξωτερικού πάνελ

  • Ευκαιρίες για αύξηση της αποδοτικότητας
  • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επισκευής και αντικατάστασης πλαισίων

Ενότητα 2 – Σχέδιο επισκευής και διαδικασία επισκευής

  • Ανάλυση ζημιών
  • Επιλογές επισκευής

Ενότητα 3 – Επισκευή μέσης ζημιάς

  • Σταθεροποίηση ενός άκρου
  • Νεύρο, Ξεχειλωμένη περιοχή και Κορώνα
  • Ζημιά επίπεδης επιφάνειας
  • Περιοχή λαβής πόρτας

Ενότητα 4 – Πρόσθετες σκέψεις για την επισκευή ζημιών