Μικρή Ζημια – Επίπεδο 3

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με βάση τις δεξιότητες που διδάσκονται στα επίπεδα 1 & 2, το επίπεδο 3 θέτει τις τεχνικές που μαθαίνουν στην πράξη σε πραγματικά οχήματα.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Βελτιώστε τις προηγμένες δεξιότητες για την επιδιόρθωση ζημιών μικρού μεγέθους σε εξωτερικά πάνελ από χάλυβα και αλουμίνιο, εφαρμόζοντας τεχνικές επισκευής «best in class» που υποστηρίζουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας επισκευής.

Διάρκεια: 1 ημέρα

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ενότητα 1 – Βασικά στοιχεία της επισκευής μικρών ζημιών

Ενότητα 2 – Δομή οχήματος

Ενότητα 4 – Διαδικασία επισκευής για διαφορετικούς τύπους ζημιών (Συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης ζημιάς)

Ενότητα 5 – Επισκευή διαφορετικών τύπων ζημιών σε οχήματα