Σεμινάρια

Η Dent Master διεξάγει σεμινάρια-εκπαιδευσεις στις Νέες Τεχνολογίες Επισκευής Οχημάτων. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε:

  • Εκτιμητές / Πραγματογνώμονες
  • Υποδοχή – Παραλήπτες Οχημάτων
  • Φανοποιούς
  • Βαφείς

Κατηγορίες Σεμιναρίων

  • Εκτίμηση (Estimator)
  • Μικρή Ζημιά
  • Μεσαία Ζημιά
  • Επισκευή Αλουμινίου
  • Επισκευή Πλαστικών