Επισκευής Μεσαίων Ζημιών

Flatliner Full System

Το Flatliner Full Set προορίζεται για κατάστημα που καλύπτει επίσης μεγαλύτερη επισκευή σε μεγαλύτερα οχήματα.

Flatliner Business

Tο Flatliner Business είναι η τυπική έκδοση που είναι κατάλληλη για τα περισσότερα καταστήματα.

Slimliner A

Πρόκειται για έναν πιο λεπτό, πλήρη σταθμό εργασίας για επισκευή λαμαρίνας.

Slimliner B

To Slimliner B  είναι ο βασικός σταθμός επισκευής με τον οποίο μπορούν να γίνουν παρα πολλές επισκευές.

Slimliner

Αυτός είναι ο πιο βασικός σταθμός εργασίας που προσφέρουμε για επισκευή λαμαρίνας.

Digispot

Ο συγκολλητής Digispot είναι ο μόνος συγκολλητής στην αγορά που επιτρέπει χειροκίνητο καθώς και αυτόματο χειρισμό συγκολλήσεων.