Επίδειξη επισκευής ράμφους από αλουμίνιο σε BMW E60 με την χρήση του συστήματος ηλεκτρόποντας για αλουμίνια ( Alu Flatliner)

από τον Βέλγο συνεργάτη μας Carosserie Service.