Alu T-Hotbox

Alu T-Hotbox

Alu T-Hotbox για επαναφορά βαθουλωμάτων σε Αλουμίνιο

 

 

 

 

 

 

Αυτό το εργαλείο φέρνει επανάσταση στον τρόπο επισκευής μικρών έως μεσαίων ζημιών στο αλουμίνιο. Ήταν πάντα μια πρόκληση για την επισκευή πάνελ αλουμινίου λόγω των υλικών χαρακτηριστικών του χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε τύπο μεθόδου επισκευής. Το Alu T-Hotbox χρησιμοποιεί τα υλικά χαρακτηριστικά προς όφελός του και κάνει την επισκευή πολύ απλή. Τα ακραία χαρακτηριστικά θερμικής διαστολής του υλικού και η ενεργοποίησή του τοπικά κάνει τις επισκευές γρήγορες και εύκολες. Στο πρώτο στάδιο το εργαλείο μετρά τη συχνότητα συντονισμού του εργαλείου σε συντονισμό με το υλικό. Κάθε πάνελ αλουμινίου έχει τη δική του και διαφορετική συχνότητα. Από αυτό προσαρμόζεται στη βέλτιστη συχνότητα και ενεργοποιεί το υλικό. Αυτή η ενεργοποίηση επιτρέπει στο υλικό να επαναπροσδιοριστεί.

 

Λόγω του γεγονότος ότι, η θερμική διαστολή είναι πολύ μεγαλύτερη από ό, τι στον χάλυβα που επιτρέπει μεγαλύτερες επισκευές. Με τη χρήση αυτού του εργαλείου κάνει τις επισκευές σε αλουμίνιο σε πολλές περιπτώσεις πολύ πιο εύκολη από τα ατσάλινα πάνελ

Επιστροφή