Πλαστικά

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει διαδικασίες πλαστικής συγκόλλησης και επισκευής ψυχρής ρητίνης – εστιάζοντας στη σημασία της χρήσης της σωστής τεχνικής επισκευής για διαφορετικούς τύπους πλαστικών, για αύξηση της ταχύτητας, της ποιότητας και της ακεραιότητας των επισκευών.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η Αύξηση των δεξιοτήτων των τεχνικών για επισκευή πλαστικών πάνελ, εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνικές επισκευής που υποστηρίζουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας επισκευής.

 

Διάρκεια: 1 ημέρα

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ενότητα 1 – Εισαγωγή στην επισκευή πλαστικών

Ενότητα 2 – Διαφορετικοί τύποι πλαστικών

Ενότητα 3 – Μέθοδος επισκευής συγκόλλησης

Ενότητα 4 – Σχηματισμός Πλαστικού

Ενότητα 5 – Χημική Επισκευή

Ενότητα 6 – Φινίρισμα