Ο κύριος Μαράκης είναι εξαιρετικός στην δουλειά του. Φαίνεται το μεράκι και η αγάπη που έχει στο επάγγελμά του. Τον ευχαριστώ πολύ για την αμεσότητα και τον επαγγελματισμό!